Outro experimento musical, esta vez en imaxes reais. Xa non sei se hai exceso de talento ou é que a xente ten demasiado tempo libre.