Pois non se pode dicir que a xente que fabrica este coxín non lle bote imaxinación. Se pensades que é un regalo apropiado, podédelo mercar en kropserkel. Polo que puiden entender pódedelo pedir con recheo ($70 + $65 de gastos de envio) ou sen el ($60 + $35 de gastos de envio). Eu atopeino vía Monkeyzen.