... A miña muller e mais eu tamén cremos ferventememte na soberanía do individuo e da unidade familiar. Somos cidadáns con dereitos inalienables, non suxeitos ós que poñer reglas. O noso dereito a posuir armas provén da nosa Carta de Dereitos, e non é un dereito que garantice ningunha autoridade federal ou local. É un dereito recoñecido, que nos deu o noso creador, a cada un duns cidadáns libres deste país. O dereito a posuir armas non ampara soamente a caza ou o tiro ó blanco. Tamén trata da defensa deste país, dos seus estados, da comunidade, da familia e do individuo de calquera que pretenda facerlles dano, xa sexa un enemigo estranxeiro, ou a propia autoridade federal, estatal ou local... ou calquera criminal.

Este ven sendo o ideario básico do tarugo que sae na foto. O proxecto Armed America. Portraits of gun owners in their homes, algo así como América armada. Retratos de xente armada na súa casa, foi unha idea do fotógrafo americano Kyle Cassidy. O proxecto acabará en libro no outono deste ano. Cassidy quería saber como era a xente que posuía armas na casa, entre un 39 e un 50 por cento da poboación americana. Cunha porcentaxe tan elevada de defensores das armas, o normal é que haxa de todo, desde o que a ten para facer tiro ó blanco ata filósofos de porte saudable como o da foto... País!

Vía Neatorama