Está claro que cada un manifesta as súas inquietudes artísticas como entende. O que conta é expresarse e sempre acaba un chegando á conclusión de que o talento ten que ver coa capacidade de sorprender con cousas cotiás. Isto debe ser o último en soportes de expresión artística.Via Spluch